Polityka prywatności

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest:

CN Service Paweł Fuławka

Ul. M. Orłowicza 16/1, 50-539 Wrocław

NIP: 8992530738 REGON: 021206886

zwany dalej jako Sklep Informatyk


Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

 

Sklep Informatyk jako administrator danych osobowych (w zakresie prowadzenia sklepu internetowego www.sklep.informatyk.wroc.pl)  w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe klientów sklepu internetowego (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, kraj, informacje dotyczące złożonych zamówień, data urodzenia)
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
 • Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter (adres e-mail, które osoba podaje podczas zapisu do Newslettera)

 

Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących.

Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.


Reklama behawioralna

Poza danymi opisanymi w powyższym akapicie Sklep Informatyk przetwarza dane osób odwiedzających sklep internetowy www.sklep.informatyk.wroc.pl dla celów reklamy behawioralnej - wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie). Proces ten szczegółowo został opisany w sekcji „Informacje dotyczące plików cookie” poniżej.


Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

 

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

 

Dane osobowe klientów sklepu internetowego

Cele i podstawy przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących calach (oraz na podstawie następujących podstaw prawnych):

 • Założenia oraz obsługi konta w sklepie internetowym sklep.informatyk.wroc.pl, w tym egzekwowania przepisów Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) (konto zostanie założone tylko i wyłącznie po wybraniu przez Państwa stosownej opcji)
 • Realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym sklep.informatyk.wroc.pl, w tym przesyłania informacji o statusie zamówień oraz realizacji ewentualnych zwrotów i reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 • reklamy kontekstowej - wyświetlaniu użytkownikom reklam, które nie są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni)
 • reklamy behawioralnej - wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostoswane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie)
 • badania satysfakcji z zakupów dokonywanych w sklepie internetowym sklep.informatyk.wroc.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest badanie satysfakcji z zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.sklep.informatyk.wroc.pl)
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w tym również za pośrednictwem poczty e-mail /SMS (w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni)
 • w celu ewentualnego dochodzenia i egzekwowania roszczeń lub też obrony przed takimi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami)

Odbiorcy danych:

Dane klientów sklepu internetowego mogą być udostępniane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 • operatorom płatności internetowych
 • kurierom realizującym dostawy zamówionych towarów
 • dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie Sklep Informatyk (w szczególności hostingodawca oraz firmy zapewniające rozwiązania z zakresu masowej wysyłki wiadomości e-mail).

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe klientów sklepu internetowego będą przechowywane do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym (w przypadku jego założenia) oraz następnie przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności wynikający z Ustawy o rachunkowości). Dane osobowe klientów dokonujących jednorazowych zakupów będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności wynikający z Ustawy o rachunkowości).

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie W celu realizacji działań opisanych powyżej, Sklep Informatyk wykorzystuje profilowanie, tj. wykorzystywanie wybranych czynników osobowych do analizy preferencji tejże osoby (tj. w szczególności w celu wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników oraz personalizacji wysyłanych newsletterów na podstawie zachowania Użytkownika na stronie sklepu internetowego). Szczegółowe informacje dotyczące zasad stosowania tej technologii zawarto w sekcji „Informacje dotyczące plików cookie” poniżej.

Dobrowolność / niezbędność podania danych:

 • Podanie danych osobowych w zakresie adres e-mail, jest dobrowolne jednakże niezbędne do założenia konta.
 • Podanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres, numer telefonu jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji zamówień.
 • Podanie danych osobowych w zakresie daty urodzenia jest dobrowolne a brak jej podania nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.
 • Udzielenie zgód na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne a brak ich udzielenia nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

 

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Cele i podstawy przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).

Odbiorcy danych:

Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Sklep Informatyk.

Okres przechowywania danych:

Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.

Dobrowolność / obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

 

Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter

Cele i podstawy przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych -- przesyłania informacji o produktach i promocjach dostępnych w sklepie www.sklep.informatyk.wroc.pl za pośrednictwem usługi Newsletter (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f - uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych:

Dane te mogą być udostępniane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 • dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Sklep Informatyk.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych

podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie W celu realizacji działań opisanych powyżej, Sklep Informatyk wykorzystuje profilowanie, tj. wykorzystywanie wybranych czynników osobowych do analizy preferencji tejże osoby (tj. w szczególności personalizacji wysyłanych newsletterów na podstawie zachowania Użytkownika na stronie sklepu internetowego). Szczegółowe informacje dotyczące zasad stosowania tej technologii zawarto w sekcji „Informacje dotyczące plików cookie” poniżej.

Dobrowolność / obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER.

 

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany W procesach przetwarzania danych osobowych Sklep Informatyk nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, za wyjątkiem profilowania Użytkowników dla potrzeb wyświetlania reklamy behawioralnej opisanej. Proces ten szczegółowo został opisany w sekcji „Informacje dotyczące plików cookie” poniżej.

Przetwarzanie danych dla celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia statystyk Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Sklep Informatyk także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.

Przekazywanie danych poza Sklep Informatyk nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.


Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Sklep Informatyk moich danych osobowych?

 

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  Państwa danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.


Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

 

Dane kontaktowe administratora danych:

CN Service Paweł Fuławka

Ul. M. Orłowicza 16/1, 50-539 Wrocław

NIP: 8992530738 REGON: 021206886

e-mail: pawel@informatyk.wroc.pl


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
e-mail: pawel@informatyk.wroc.pl

 

Informacje dotyczące plików cookie

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

 

Pliki cookies wewnętrzne

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
 • marketingowe pliki cookies, umożliwiające wyświetlanie użytkownikom reklam, które są dostoswane do ich preferencji

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
 • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • dla celów reklamy behawioralnej - wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostosowane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie)


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

Pliki cookies zewnętrzne

Sklep Informatyk wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie i analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych:

 • Google Ireland Limited – Google Adwords, Google Analytics - rozwiązania wykorzystywane dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania naszych reklam w sieci reklamowej Google). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics w tym miejscu.  
 • Rozwiązania, o których mowa powyżej są wykorzystywane m.in. w celu dostosowywania reklam do preferencji użytkowników oraz dla celów analitycznych. Rozwiązania te pozwalają śledzić działania Użytkowników w ramach sklepu (np. dodanie produktu do koszyka). Na tej podstawie Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy Sklepu internetowego w ramach sieci reklamowej Google / Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookies mogą Państwo znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

Inne strony internetowe

 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: pawel@informatyk.wroc.pl